0
Your Cart

INTEGRITETSPOLICY

Hildur2john tillverkar och säljer produkter utav återbrukat läder, via återförsäljare och här i vår webbshop. I denna policy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar, hur vi gör det, vad de används till, hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvarig. Vidare beskriver policyn dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor!

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SPARAS – OCH VAD ANVÄNDS DE TILL?
Hildur2john behandlar dina personuppgifter i enlighet med syftena samt de lagliga grunderna som anges nedan. (Notera att exemplen som anges i varje enskilt syfte inte är uttömmande och kan variera beroende på arten av vårt affärsförhållande.)

  • I samband med köp läderhantverk i vår web-butik samlar vi in kunduppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, leverans/postadress samt betalningsinformation.
  • Uppgifter som innehåller information om din interaktion med webbsidan: (i) innehåll som du skickar till webbsidan och (ii) tekniska data, som kan innehålla URL-information, cookiedata, din IP-adress och identiteten på enheter (läs mer nedan).

HUR PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN
Största delen av uppgifter om dig som Hildur2john samlar in kommer direkt från dig. Du kan alltid välja att inte dela med dig gällande viss information. Däremot kan vissa personuppgifter vara nödvändiga för att vi skall kunna interagera med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners i affärsändamål.

VAD ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER TILL
Hildur2john behandlar dina personuppgifter i enlighet med syftena samt de lagliga grunderna som anges nedan. (Notera att exemplen som anges i varje enskilt syfte inte är uttömmande och kan variera beroende på arten av vårt affärsförhållande.)

  • Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är att ingå och fullgöra avtal mot kund och att ombesörja vår dagliga verksamhet i enlighet med en lagenlig och rättvis affärsverksamhet. Detta är normalt sett också av intresse för dig och/eller det bolag du representerar.
  • Kundförståelse och tjänsteförbättring. När du interagerar med och använder vår webbsida använder vi olika tekniker som samlar in information om hur webbsidan är tillgänglig, fungerar och intresserar besökaren. Denna data ger oss information om vad vi ska göra för att ge dig en bättre produkt/tjänst/service/innehåll i våra kundkanaler framöver.
  • Att skydda våra intressen och lagenliga rättigheter. När vi är tvungna enligt lag, eller när vi tror det är nödvändigt för att skydda våra lagenliga rättigheter, intressen och andras intressen, kan vi använda information om dig i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, tillsyn eller revision.

PERSONUPPGIFTS-INFORMATION TILL VÅRA LEVERANTÖRER
I de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster samt driva vår verksamhet kan vi använda externa leverantörer (personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan behandla personuppgifter som lämnats av dig eller de personuppgifter som samlas in via de digitala kanalerna eller våra tjänster vi tillhandahåller. Vi begränsar sådan tillgång och delar bara information som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss med följande:

1) Betalningslösningar (t.ex. banker och andra leverantörer av betalningstjänster).

2) Marknadsföring (sociala medier).

3) IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, hosting, e-posttjänster, tekniskt stöd, interna kommunikationskanaler och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi kräver att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och relevant lagstiftning och (ii) avstår från att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att ge oss produkt/tjänst/service enligt avtal.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
Hildur2john och samarbetspartners behandlar som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU/EES. Leverantörer utanför EU/EES är Google Analytics och WordPress. Under support och underhåll kan vi också tillfälligt behöva överföra informationen utanför EU/EES. Alla sådana uppgifter kommer alltid att hållas till ett minimum och vara relevanta för ändamålet samt kräver en adekvat säkerhetsnivå, exempelvis genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag är anslutna till Privacy Shield.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER
Hildur2john lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra syftena för vilket personuppgifterna samlades in. Varaktigheten beror på arten av information som samlats. Normalt sett behöver vi spara dina uppgifter för att säkerställa t ex garantier samt att uppfylla lagstadgad bevarandeperiod, såsom skatte- och bokföringslagstiftning.

INSAMLING AV COOKIES
En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare, den kan t ex innehålla text, nummer eller ett datum. När du besöker lindaskeramik.se samlas viss information in med hjälp av cookies. Vi använder oss av följande kategorier av cookies:

Absolut nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för driften av vår webbsida, t ex att den visas korrekt eller göra det möjligt för oss att identifiera kunder som har konton hos oss.

Prestandacookies

Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats och för att övervaka webbplatsens prestanda. Detta tillåter oss att identifiera och snabbt åtgärda eventuella problem. Vi kan t ex använda prestandacookies för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära. Vi kan också använda cookies för att visa kunden länkar till andra sidor som vi tror kan vara intresserad av baserat på de sidor kunden besöker.

Marknadsförings- och spårningscookies

Dessa cookies analyseras och används för att visa annonser som är mer relevanta för kunden och dess intressen. De används också för att begränsa antalet gånger kunden ser en annons samt hjälper oss att mäta effektiviteten av annonsen. De är vanligtvis en kommunikationsplattform som tillhandahåller cookies på webbsidan, med vårt tillstånd.

De flesta webbläsare tillåter att du hanterar dina cookie-inställningar själv. Du kan ställa in att du inte vill tillåta cookies eller att vissa cookies raderas. Se vidare i din webbläsares preferenser/inställningar. Här kan du läsa mer om cookies, och hur du rensar dem: http:www.allaboutcookies.org,  http://www.youronlinechoices.com/se/

ÄNDRINGAR I PRIVACY-POLICYN
Om vi behöver ändra innehållet i denna policy kommer vi att meddela dig när du loggar in på vår webbsida och/eller de övriga digitala kanalerna.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade. Observera att vi kan begära ytterligare information om dig för att säkerställa en säker och effektiv hantering av din förfrågan och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person. Du kan begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig, till exempel om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som de samlades in för (maila till amalia@hildur2john.com).

SÄKERHET
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk då det är svårt att skydda tekniska system från obehörig åtkomst till 100%.

KONTAKTINFORMATION
Hildur2john Org. nummer: 556859-4518

Stenkumla Prästgården 308
621 95 VISBY

Kontakt gällande vår verksamhet och produkter: amalia@hildur2john.com
Kontakt för information om egna personuppgifter eller avregistrering: amalia@hildur2john.com

Senast reviderad text 2020-05-29